Zapraszamy do udziału w projekcie Senior Job Crafting, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw zatrudniających pracowników w wieku 56+ (kobiety) oraz 61+ (mężczyźni) na umowę o pracę.

Job crafting jest to idea przekształcania pracy tak, by człowiek czuł się dobrze z tym co robi zawodowo, wykorzystywał swoje mocne strony, a wykonywane czynności były zgodne z jego systemem wartości. Job crafting polega na podnoszeniu dobrostanu psychicznego pracowników, a tym samym zwiększenia zaangażowania w obowiązki zawodowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć przechodząc na stronę projektu Senior Job Crafting.

Data publikacji: 21.03.2022
Translate »