Magazyny A.D. 2023 - Podsumowania, Trendy, Prognozy

Dzisiaj tj. 11 maja w Warszawie odbywa się śniadanie biznesowe Eurobuildu „Magazyny A.D. 2023 – Podsumowania, Trendy, Prognozy”. Trwają dyskusje o obecnej kondycji i przyszłości branży, o najbardziej atrakcyjnych formatach obiektów, o najlepszych praktykach i rozwiązaniach, które pomagają odnieść sukces na tym wymagającym rynku. Poruszane są także tematy o nie zawsze łatwych relacjach między inwestorami, samorządami i najemcami oraz w jakim kierunku będzie rozwijał się ten sektor i jakie wyzwania przed nim stoją.  Miasto Bydgoszcz oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego są partnerem miejskim wydarzenia. Udział w panelu dyskusyjnym biorą: wiceprezydent Bydgoszczy Michał Sztybel oraz prezes BARR Edyta Wiwatowska.

Tematyka spotkania:

MAGAZYN JAKO PRODUKT

  • zalety Polski jako destynacji magazynowej,
  • najbardziej atrakcyjne formaty: last mile, BTS, BTO, obiekty spekulacyjne,
  • główne bariery utrudniające rozwój magazynowego sektora inwestycyjnego,
  • optymalny model współpracy dewelopera, najemcy i samorządu.

MAGAZYN JAKO NIERUCHOMOŚĆ

  • magazyn idealny – lokalizacja, wyposażenie, opłaty, model umowy, udogodnienia, współpraca dewelopera z najemcą,
  • najemca idealny – e-commerce, logistyka, a może lekka produkcja? – która branża jest najbardziej pożądana?,
  • co z tą cyfryzacją? – na jaką skalę odbywa się automatyzacja procesów magazynowych? czy bardziej opłaca się robot czy nadal pracownik „blue collar”?,
  • szanuj zieleń i swojego pracownika – budownictwo ekologiczne, idee ESG, zielone certyfikaty, wellbeing pracowników.

Sprawdź agendę wydarzenia i poznaj prelegentów przechodząc na stronę Eurobuildu.

widok sali i uczestników
wiceprezydent Bydgoszczy - Michał Sztyleb, prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Edyta Wiwatowska
networking
unijne logotypy
Data publikacji: 11.05.2023
Translate »