Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”. Projekt ten zakłada spotkanie z doradcą zawodowym, a następnie udział w kursach dobranych do predyspozycji i indywidualnej ścieżki zawodowej uczestnika.

 

Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu. Partnerami są Gmina Miasto Toruń (partner wiodący), Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski oraz Powiat Toruński.

 

W projekcie może wziąć udział osoba, która:

  • mieszka lub uczy się lub pracuje na terenie Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego,
  • jest w wieku 18-65 lat,
  • posiada, co najwyżej wykształcenie średnie (bez policealnego i wyższego), przy czym osoby w wieku 50+ lub z niepełnosprawnością mogą mieć dowolny poziom wykształcenia,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Wprowadzone zostały również działania wzmacniające uczestnictwo w zajęciach osób o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez:

  • zapewnienie opieki nad osobami zależnymi,
  • możliwość sfinansowania kosztów dojazdu na kursy,
  • możliwość sfinansowania kosztów egzaminu zewnętrznego i badań lekarskich,
  • w przypadku osób w trudniej sytuacji materialnej i mających problem z zaliczeniem kursu/zdaniem egzaminu – sfinansowanie dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dodatkowego egzaminu.

 

Uczestnicy kursu nie ponoszą kosztów (projekt jest współfinansowany ze środków UE).

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Szczegóły w punktach informacyjno–rekrutacyjnych (regulamin projektu i wszelkie dokumenty do pobrania na stronach internetowych szkół):

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz

www.zsmnr2.pl

e-mail: zsm02@edu.bydgoszcz.pl

tel. 697 912 524, 795 158 561, 785 553 184, 667 663 153, 52 37 312 39

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz

zsea.bydgoszcz.pl 

e-mail: zsea@edu.bydgoszcz.pl

tel. 697-912-652, 668-185-115, 52 322 22 10, 52 342 39 40

 

Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy

ul. Nakielska 11, 85-219 Bydgoszcz

www.zsnr1.bydgoszcz.pl

e-mail: zs01@edu.bydgoszcz.pl
tel.52 373 18 84

Data publikacji: 02.09.2019
Translate »