Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju w Bydgoszczy uprzejmie informują, że w dniach 19-20 września 2016 r w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa giełda kooperacyjna dla klastrów 4th Cluster Matchmaking Conference.

Klaster to stowarzyszenie  powiązanych przedsiębiorstw,  wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji. Przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach Agro Klastra Kujawy działają w sektorze szeroko pojętego agrobiznesu, w tym m.in.: przemysłu spożywczego, przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, rolnictwa i usług związanych z funkcjonowaniem tych przedsiębiorców.

 

Forum Klastrów w Warszawie jest wyjątkową okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami innych sieci przedsiębiorstw z sektora gospodarki żywnościowej z całej Europy w celu wspólnej realizacji międzynarodowych projektów gospodarczych, przede wszystkim eksportowych.

Agro Klaster Kujawy z siedzibą w Bydgoszczy  będzie reprezentował kujawsko-pomorski sektor gospodarki żywnościowej, w tym przede wszystkim przetwórstwa spożywczego oraz produkcji maszyn, urządzeń, surowców i innych środków produkcji dla rolnictwa i przetwórstwa. Oferta firm z regionu za pośrednictwem klastra zostanie przedstawiona nieodpłatnie. Zapraszamy zatem firmy z sektora, które chciałyby, aby ich oferta została przedstawiona partnerom zagranicznym na międzynarodowym forum w dniach 19-20 września br., na spotkanie kooperacyjne w dniu 27 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w Bydgoszczy, ul. Mennica 6 (sala nr 2, parter). Na spotkaniu będą omówione zasady prezentacji oferty i przedstawione zostaną inne możliwości kooperacji przedsiębiorców w regionie, jakie stwarza Agro Klaster Kujawy.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony poniżej:

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Data publikacji: 13.07.2016
Translate »