OPEN to Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej. Jego celem jest zapewnienie dostępu do kursów i podyplomowych form kształcenia osobom dorosłym, które chcą zwiększać zakres swoich kwalifikacji, jednak nie posiadają ku temu potrzebnych środków finansowych.

 

Projekt pt. Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” prowadzony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 – Innowacje społeczne). Kapitał Funduszu to prawie 30 mln zł.

 

Uczestnictwo w projekcie pozwala otrzymać pieniądze na szkolenia oraz uzyskanie uprawnień/certyfikatów na bardzo korzystnych warunkach. Program jest bowiem rodzajem zwrotnej pożyczki na kształcenie, obejmującej dowolną formę podnoszenia swoich kompetencji, o ile cały jej przebieg nie przekracza 2 lat oraz nie są to studia stopnia I-III. Więcej informacji na ten temat, w szczegółach, w sekcji „warunki pozyskania pożyczki na szkolenia” (link poniżej).

 

Pożyczka na szkolenie oraz pozostałe formy kształcenia dostępne w ramach funduszu OPEN przeznaczona jest dla osób, które:

 

  • ukończyły 18. rok życia i które trwale przebywają na terytorium Polski,
  • dysponują zdolnością kredytową w formie zabezpieczenia bądź odpowiednio wysokich dochodów,
  • zatrudnionych w oparciu o dowolny rodzaj umowy, prowadzących własną działalność gospodarczą lub bezrobotnych.

 

Wartość pojedynczej pożyczki na kształcenie, bądź sumy pożyczek zaciągniętych w ciągu 3 lat nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł, a maksymalny okres spłaty kwoty zobowiązania wynosi 5 lat. Po zakończeniu edukacji przez pożyczkobiorcę, przysługuje mu prawo do umorzenia od 15 do 25%.

 

Szczegóły dotyczące Projektu OPEN

Data publikacji: 20.12.2018
Translate »