Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło nowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców – STEP, czyli „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt”. To inicjatywa skierowana przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe i inwestować w innowacje, lecz mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich oraz w przygotowywaniu takich projektów.

 

STEP działa w oparciu o współpracę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach Programu Inteligentny Rozwój, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych.

 

Skorzystanie z instrumentu STEP jest proste. Wystarczy sam pomysł oraz wstępna informacja od przedsiębiorcy o planowanych działaniach i kosztach. Następnie w kilku krokach można uzyskać wsparcie:

 

  • Wystarczy wejść na stronę internetową poir.gov.pl/step, wypełnić i wysłać formularz do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu.
  • Konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania.
  • Jeśli pomysł wpisuje się w POIR, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umożliwi pomysłodawcy współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Przygotują oni analizę mocnych i słabych stron pomysłu, wskażą te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki z Programu Inteligentny Rozwój.
  • Tak opracowana analiza uwzględni specyfikę konkursu, do którego został zakwalifikowany pomysł na projekt, co pomoże przedsiębiorcy w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku w danym konkursie.

 

Więcej informacji o instrumencie STEP

Data publikacji: 06.08.2018
Translate »