Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku”. Celem konsultacji jest określenie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju elektromobilności, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie przygotowanie strategii rozwoju – dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju i najlepsze rozwiązania w tym zakresie.

 

Zagadnienia poruszane w ankiecie dotyczą kierunków inwestycyjnych, pojazdów elektrycznych oraz oceny wpływu elektromobilności na poprawę jakości życia w mieście.

 

Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku” ma na celu zaplanowanie działań Bydgoszczy związanych z:

  • zwiększeniem liczby pojazdów nisko i zeroemisyjnych poruszających się na terenie miasta;
  • wypracowaniem rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero emisyjnych przez Miasto oraz spółki świadczące dla Miasta usługi;
  • budową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG;
  • wsparciem realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów);
  • rozwojem systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikacji na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej).

 

Dokument opracowany zostanie przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Spółkę Celową UTP sp. z o. o. – która jest liderem konsorcjum realizującym to zadanie wspólnie z Pomorską Grupą Konsultingową SA.

Data publikacji: 03.07.2020
Translate »