Bydgoskie firmy zadbały o „świąteczne uśmiechy” małych pacjentów.

Paczki z upominkami od bydgoskich przedsiębiorców po raz kolejny powędrowały do Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej, by wywołać dziecięce uśmiechy oraz wesprzeć pracę dydaktyczno-wychowawczą z pacjentami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Dziękujemy za wspaniałą mobilizację i udział w tegorocznej akcji dobroczynnej „Świąteczne uśmiechy”!

W tym roku nie zabrakło osób i organizacji z bydgoskiego sektora biznesu, które włączyły się w akcję „Świąteczne uśmiechy”, zainicjowaną przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Wspólnymi siłami udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy, które doposażą oddziałowe świetlice, a przez to umilą i uatrakcyjnią dzieciom zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne podczas pobytu w szpitalu. Dzięki hojności ofiarodawców do małych pacjentów trafią także bożonarodzeniowe upominki.

„W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy serdecznie dziękuję za ufundowanie upominków oraz pomocy dydaktycznych, które wzbogaciły wyposażenie szkolnych świetlic w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Pobyt dziecka w szpitalu jest bardzo traumatyczną sytuacją dla całej rodziny. By zminimalizować negatywne skutki spowodowane chorobą i izolacją, nauczyciele szkoły szpitalnej prowadzą zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, dzięki którym chore dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Różnego rodzaju zabawy i zajęcia plastyczne wymagają urozmaiconego wyposażenia, które nieustannie musimy wzbogacać i odnawiać. Dzięki Państwa wsparciu i życzliwości nasi uczniowie mogą radośnie tworzyć, doskonalić swoje umiejętności i realizować swoje artystyczne wizje” – mówi dyrektor szkoły Izabela Maciejewska.

„To nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, ale wdzięczność szczęśliwymi. Dziękujemy za bezinteresowne działania na rzecz chorych dzieci i spełnianie ich marzeń. Dzięki ludziom dobrego serca stworzymy namiastkę tych wyjątkowych Świąt na oddziałach szpitalnych i obdarujemy pacjentów prezentami” – dodaje Izabela Maciejewska.

„Jesteśmy dumni, że bydgoski biznes znów pokazał swoje wielkie, szlachetne serce. Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich osób, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, które w tym roku wsparły naszą inicjatywę” – mówi Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wśród darczyńców znaleźli się:

 • Bazy i Systemy Bankowe,
 • Bydgoski Klaster Przemysłowy,
 • Darpol,
 • Hanplast Sp. z o.o.,
 • Holkap,
 • ID Logistics,
 • Kaplast,
 • Lewiatan Holding S.A. – Fundacja Lewiatan,
 • Mikobud,
 • MMP Neupack,
 • PW BRAT,
 • PW Remasz,
 • Rotopino.pl S.A. – Narzedzia.pl,
 • Sii Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy,
 • Softblue,
 • Tyco Electronics Sp. z o.o.,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery,
 • Wunderman Thompson Technology,
 • Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED,
 • ZP Serwis.

Akcja Świąteczne Uśmiechy
W OBIEKTYWIE

Data publikacji: 22.12.2021
Translate »