Miasto Bydgoszcz realizuje projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 288 osób.

 

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

– zamieszkują Bydgoszcz oraz mają ukończone 25 lat,
– nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe,
– nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC. 03.01.00-00-0081/18) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W projekcie zaplanowano szkolenia w 4. obszarach tematycznych:
„Mój biznes w sieci”
„Moje finanse i transakcje w sieci”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

 

REKRUTACJA
Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziały w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne (dostępne poniżej do pobrania lub w BCOPW ul. Gdańska 5) w siedzibie Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do 31 stycznia 2020 roku.

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2019 R.:

weekend 5-6.10.2019 – „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

weekend 12-13.10.2019 – „Działam w sieciach społecznościowych” trwa rekrutacja na następne zajęcia…

 

Więcej informacji nt. szkoleń udzielają:
Przemysław Biegański, tel. 52 58 59 237, e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl
Agnieszka Wojtunik, tel. 52 58 59 109, e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl

dokumenty rejestracyjne do pobrania

 

 

 

Data publikacji: 20.09.2019
Translate »