Zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie na temat przygotowania wniosków w naborach na granty w ramach Funduszu Eksportowego (konkurs nr 3/G/2022). Szkolenie odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (sala konferencyjna 203).

O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

  1. adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  2. dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 3/G/2022 znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego w zakładce nabór wniosków na granty.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorem szkolenia jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

unijne logotypy
Data publikacji: 03.08.2022
Translate »