Zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”,  które odbędzie 7 lutego br. godz. 9:00-11:00. Skierowane jest ono przede wszystkim do biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także: organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych, organizacji promujących handel, ministerstw, agencji oraz innych jednostek administracji zajmujących się handlem międzynarodowym.

Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia:

  • Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
  • Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji,
  • Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
  • ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
  • bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
  • Single Entry Point – zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP,
  • preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,
  • statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
  • restrykcje w eksporcie Rosji, Białorusi.

Szkolenie jest bezpłatne i odbywać się będzie w formule online. Prowadzone będzie głównie w języku angielskim, jak również w kilku językach krajów UE (FR, CZ, ES, ET, SK).

Szczegółowe informacje znajduje się na stronie dedykowanej szkoleniu.

Zapisz się na szkolenie przechodząc do formularza rejestracji.

Data publikacji: 03.02.2023
Translate »