Od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r. będzie trwał nabór w kolejnym konkursie z tak zwanej „Szybkiej ścieżki”, realizowanej w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Ta edycja przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podobnie jak poprzednie tego typu konkursy da możliwość pozyskania dotacji na dofinansowanie prac B+R, a konkretnie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w naborze wynosi 1 mln PLN. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są TUTAJ.

 

Podobny konkurs, lecz przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów, w których liderem będzie takie właśnie przedsiębiorstwo, będzie przeprowadzony od 3 września do 30 listopada br. Co zrozumiałe, próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w tym naborze jest wyższy i wynosi odpowiednio:

 

  • 5 mln PLN – dla projektu realizowanego samodzielnie przez duży podmiot
  • 10 mln PLN – dla projektu konsorcjum.

 

Więcej informacji o tym konkursie TUTAJ.

Data publikacji: 06.08.2018
Translate »