W dniach 8-10 czerwca odbędzie się 3. edycja targów wynalazków i innowacji E-NNOVATE. Ich celem jest promocja innowacji w skali światowej, łączenie nauki z biznesem oraz wspieranie wystawców we wszelakich działaniach upowszechniających osiągniecia naukowe. Wydarzenie dedykowane jest wynalazcom, innowatorom, start-upom, małym i dużym firmom, szkołom, jak i instytutom naukowym, dając im możliwość zaprezentowania swoich wynalazków przed międzynarodowym gronem wybitnych naukowców oraz potencjalnych inwestorów.  

Tegoroczna edycja odbędzie się w formie hybrydowej. 8-10 czerwca w Audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej spotkają się polscy i zagraniczny wystawcy, aby zaprezentować swoje innowacyjne pomysły. Wtedy też wręczone zostaną nagrody E-NNOVATE 2022, a uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania relacji naukowych i biznesowych z potencjalnymi partnerami oraz wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Technologie bezodpadowe”. Z kolei w dniach 14-15 czerwca odbędzie się część online, w ramach której zaplanowano  m.in. szkolenia i dyskusje panelowe.

Organizatorem wydarzenia jest firma IBS Global. W tym roku po raz kolejny targi zostały objęte patronatem IFIA i WIIPA – największych organizacji skupiających naukowców z całego świata. Wydarzenie wspierają też  m.in.: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Patentowy RP, Miasto Bydgoszcz oraz Politechnika Bydgoska.

Więcej szczegółów i agendę można znaleźć na stronie wydarzenia.

E-NNOVATE 2022_Strona_1_Strona_1
Data publikacji: 03.06.2022
Translate »