Grupa TELE-FONIKA Kable S.A.  zainwestuje co najmniej 137 milionów złotych w rozbudowę zakładu w Bydgoszczy. Projekt otrzymał wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Planowana inwestycja będzie polegać na rozbudowie obecnego zakładu w Bydgoszczy poprzez budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni ok. 6,7 tys. m² wraz z estakadą i infrastrukturą pomocniczą oraz pozostałych budynków obsługujących cały proces produkcyjny. W ramach prac budowlanych przedsiębiorstwo planuje również budowę infrastruktury pomocniczej m.in. doprowadzenie niezbędnych dróg do nowej hali, budowę placów składowych i budynków w celu zintegrowania obecnej części zakładu z nową inwestycją i zapewnienia odpowiedniego ciągu produkcyjnego.

– Z dumą obserwuję rozwój polskich przedsiębiorców, którzy odgrywają ogromną rolę nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Tele-Fonika Kable jest niewątpliwie międzynarodowym liderem, który tworzy wizerunek naszego kraju, jako niezawodnego partnera biznesowego. Cieszę się, że możemy wspierać takie przedsiębiorstwa i, że przyznana TF Kable decyzja o wsparciu pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dalszy jeszcze bardziej dynamiczny rozwój – powiedział Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład Grupy TELE-FONIKA Kable wchodzi obecnie kilka spółek handlowych odpowiadających za dystrybucję wyrobów na całym świecie, 8 zakładów produkcyjnych (4 zlokalizowane w Polsce, 1 – w Serbii, 1 – na Ukrainie oraz 2 – w Wielkiej Brytanii) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych (Polska).

 

Telefonika_kable_wręczenie_decyzji_o_wsparciu
Data publikacji: 23.06.2021
Translate »