Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami z agencji z Włoch i Bułgarii zakończyła realizację projektu międzynarodowego: TRADINN – wspieranie innowacyjności w firmach tradycyjnych. Głównym celem projektu było opracowanie planu wspierania innowacji, który mógłby zostać wdrożony przez instytucje otoczenia biznesu i decydentów w całej Europie. W ramach projektu zidentyfikowano oraz przeanalizowano problemy z jakimi borykają się firmy tradycyjne oraz przedstawiono przykłady innowacyjnych rozwiązań wdrożonych z sukcesem przez firmy tradycyjne, działające w krajach Partnerów projektu.

Raport podsumowujący projekt – DESIGN OPTION PAPER zawiera rekomendacje dotyczące doskonalenia systemów wspierających innowacje w tradycyjnych firmach. Można go pobrać przechodząc na stronę projektu.

Podstawą do opracowania rekomendacji były wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji aktualnych działań w zakresie wspierania innowacji w firmach tradycyjnych, wnioski z badania potrzeb i opinii przedsiębiorców dotyczących wdrażania innowacji oraz wymiana doświadczeń między Partnerami projektu.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 (Innosup-05-2018-2020). Partnerzy projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu, Varna Economic Development Agency, Bułgaria – Partner projektu, Fondazione Fenice Onlus, Włochy – Partner projektu.

Data publikacji: 08.07.2021
Translate »