Zapraszamy polskie podmioty – firmy, instytuty badawcze i uniwersytety do składania ofert w ramach trzeciej edycji Polish Challenge Fund (PCF) – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i United Nations Development Programme. Założeniem PCF jest transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań do krajów partnerskich Polskiej pomocy – Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy.

Poszukujemy projektów w czterech obszarach:

  • zielone technologie,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
  • rozwiązania przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19,
  • smart cities.

Nagrody w konkursie wynoszą 20-40 tys. USD. Aplikujący powinni wykazać współfinansowanie w postaci min. 20% całkowitych kosztów projektu (wkład finansowy lub rzeczowy).

Wnioski projektowe należy złożyć w języku angielskim do United Nations Development Programme. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lipca 2021 r. Informacje o procedurze i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej programu.

 

Data publikacji: 30.06.2021
Translate »