Od 01.09. do 31.10. tego roku trwać będzie nabór wniosków w ramach konkursu z działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy będą mogli w nim uzyskać dofinansowanie na zakup i wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury (budynki i budowle), służących prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

 

Koszty kwalifikowalne projektu muszą mieścić się w przedziale od 2 do 50 mln. złotych. Przedsiębiorcy z naszego województwa mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 55% tych wydatków (w zależności od zakresu projektu i wielkości przedsiębiorstwa).

 

Regulamin konkursu oraz kompletna dokumentacja znajdują się na stronie:

https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-2/.

Data publikacji: 02.08.2016
Translate »