Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest członkiem kujawsko-pomorskiej grupy, która powstała na potrzeby międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE). Projekt ma na celu ocenę skuteczności i udoskonalenie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie włączona w identyfikację przykładów najlepszych praktyk wsparcia internacjonalizacji MŚP oraz poszukiwanie rozwiązań służących kształtowaniu polityki wsparcia i programów umiędzynarodawiania przedsiębiorstw w naszym województwie.

 

Projekt zakłada opracowanie Analizy umiędzynarodawiania MŚP w Kujawsko-Pomorskiem oraz Regionalnego planu działania dla wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie. W oparciu o wspólne prace projektowe planowane jest wdrożenie usprawnień i zmian do polityki regionalnej dotyczącej internacjonalizacji MŚP.

 

Projekt realizowany jest od 01.04.2016r. do 31.03.2021r. ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. W realizację projektu zaangażowanych zostało siedmiu partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej:

 

  • Wielka Brytania – Kent County Council (Lider)
  • Włochy – Molise Region
  • Czechy – Ústí Region
  • Niemcy – Invest & Business Development Bank Lower Saxony NBank
  • Francja – Aquitaine Chamber of Commerce and Industry
  • Hiszpania – Official Chamber of Commerce of Industry, Services and Navigation of Cantabria
  • Polska – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

 

Więcej informacji: http://www.interregeurope.eu/sie/

Data publikacji: 27.02.2017
Translate »