Regionalni przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy byliby zainteresowani opracowaniem planu rozwojowego / strategii rozwoju swojej firmy mogą skorzystać pomocy „Pracodawców Pomorza i Kujaw”. Związek Pracodawców realizuje projekt „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia przedsiębiorstw:

 

a) analiza stanu przedsiębiorstwa (I etap usługi doradczej),

b) realizacja usług doradczych zakończonych opracowaniem planu rozwojowego / strategii rozwoju firmy i doradztwem we wdrożeniu opracowanego dokumentu (II etap usługi doradczej).

 

Usługi te są objęte dofinansowaniem unijnym, wynoszącym do 85% ich ceny.

 

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z oferty projektowej, uzyskają preferencje w dostępie do środków unijnych z Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, o którym informowaliśmy TUTAJ.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia, wartości dofinansowania oraz wkładu własnego zawiera Regulamin przyznawania wsparcia wraz z załącznikami zamieszczony na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl oraz dostępny w Biurze Lidera Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz.

Data publikacji: 03.07.2017
Translate »