10 kwietnia br. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosiły powołanie funduszu funduszy – VentureEU. W jego ramach działać będzie sześć funduszy venture capital, które łącznie będą dysponować pulą wyjściową 410 mln EUR i mają ją powiększyć o dodatkowe środki, zarówno publiczne, jak i prywatne, o wartości ok. 2,1 mld EUR.

 

Fundusz stanowi kluczowy element uruchomionej trzy lata temu strategii „otwartej innowacji”, której celem jest zwiększenie pozycji gospodarczej Wspólnoty na świecie. Jego zadaniem będzie wspieranie w rozwoju start-upów i bardziej już zaawansowanych projektów – scale-upów.

 

Sześć utworzonych w ramach programu podmiotów będzie mogło inwestować w następne, mniejsze fundusze venture capital, które zasięgiem objąć mają projekty w co najmniej czterech krajach. Za sprawą VentureEU dostęp do kapitału może uzyskać nawet 1500 młodych przedsiębiorstw z całej Europy. Finansowane będą projekty z sektorów takich jak ICT, technologie cyfrowe, nauki o życiu, technologie medyczne, energetyka.

 

O dalszych informacjach na temat VentureEU będziemy informowali na bieżąco.

Data publikacji: 18.04.2018
Translate »