W czwartek, 14 lipca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zawodowy rozbieg. Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”, realizowanego przez naszą agencję we współpracy z bydgoskimi szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorcami z regionu.

Możemy więc już z radością ogłosić, że rozpoczęty w kwietniu projekt został oficjalnie objęty wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Zawodowy rozbieg…” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz lepsze dostosowanie ich umiejętności praktycznych i wiedzy zawodowej do wymagań i oczekiwań pracodawców, dzięki uczestnictwu w stażach i praktykach zawodowych wykraczających poza zakres standardowego kształcenia zawodowego. W projekcie, który potrwa do końca września tego roku weźmie w sumie udział ponad 160 uczniów z 7 bydgoskich szkół zawodowych.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest jednym z 17 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z RPO na realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów z regionu.

Data publikacji: 15.07.2016
Translate »