[well anim=”” boxbgcolor=””]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadził dwie istotne zmiany do ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

 

Pierwsza z nich dotyczy terminu składania wniosków preselekcyjnych, który został przesunięty z września na październik (03 – 14.10.2016 r.). W konsekwencji przełożono również planowany moment rozstrzygnięcia konkursu z lipca na sierpień 2017 r.

 

Druga zmiana dotyczy sposobu definiowania innowacyjności w konkursie. Do tej pory, by produkty uznano za innowacyjne, nie mogły być dostępne na regionalnym rynku dłużej niż 3 lata. Aktualnie takie produkty nie mogą być wytwarzane na rynku

 

Regionalnym dłużej niż 3 lata..

 

Oficjalny komunikat w sprawie zmian dostępny jest TUTAJ:

Data publikacji: 06.09.2016
Translate »