Akcelerator dla branży IT/ICT

14 i 15 września odbędą się bezpłatne warsztaty online nt. możliwości wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla firm z sektora technologii telekomunikacyjnych w ich międzynarodowej ekspansji organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Projekt skierowany jest do firm z branż technologii informatycznych (IT) i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT), które prowadzą działalność na terenie naszego kraju i eksportują swoje produkty lub są zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne. Akcelerator branżowy skierowany jest do przedsiębiorstw z dominującym udziałem polskiego kapitału. Jego celem jest także wsparcie innowacji w branżach strategicznych wskazanych w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada m.in. wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

  • o możliwościach wsparcia finansowego i instytucjonalnego jakie oferuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Finance, Polski Fundusz Rozwoju, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.AFundusz Ekspansji Zagranicznej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, NCBR czy Bank Gospodarstwa Krajowego.
  • w jaki sposób obniżyć koszt importu zaopatrzeniowego i wziąć udział w przetargach organizacji międzynarodowych, jakie rynki są perspektywiczne dla eksportu branży, w jaki sposób mierzyć się z barierami w dostępie do rynków poza unijnych, jak zabezpieczyć swój eksport lub go sfinansować, jak skorzystać z dostępnych instrumentów wsparcia eksportu i promocji.

Nabór potrwa do 8 września 2023 r.

Szczegółowe informacje, agenda i formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Data publikacji: 31.08.2023
Translate »