Chcąc aktywnie wspierać rozwój rynku nowoczesnych usług dla biznesu w Bydgoszczy, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego we współpracy z 4Synchronicity – ekspertem w dziedzinie wdrażania i optymalizacji CUW, zorganizowała specjalne warsztaty biznesowe poświęcone koncepcji centralizacji i standaryzacji obszarów wsparcia (back office) w grupie kapitałowej, tworzeniu optymalnego modelu biznesowego CUW oraz efektywnemu zarządzaniu migracją procesów biznesowych.

Dobrane grono ekspertów, a także formuła otwartej debaty tego wydarzenia, umożliwiła uczestnikom skuteczne zidentyfikowanie zarówno kluczowych czynników sukcesu, jak i elementów ryzyka pojawiających się podczas realizacji tego typu projektów.

 

Promocja bydgoskiego sektora BPO/SSC, ukierunkowana jest nie tylko na przyciąganie nowych projektów inwestycyjnych, lecz także na wspieranie już obecnych inwestorów w rozwijaniu zakresu usług dostarczanych na globalne rynki z centrów ulokowanych na terenie miasta. Coraz bardziej zauważalny jest trend poszerzania istniejącej działalności produkcyjnej w Bydgoszczy o procesy finansowe, kadrowe, zakupowe,  obsługę klienta czy operacje IT,  dostarczane w ramach jednostek scentralizowanych, tzw. centrów usług wspólnych. Zorganizowane przez BARR warsztaty były okazją zarówno dla tych którzy stoją na początku tej drogi, jak i osób poszukujących możliwości usprawnień działających już organizacji do zapoznania się z najlepszymi praktykami i bezpośredniego kontaktu z ekspertami, którzy podczas swojej kariery zawodowej mieli okazję tworzyć i zarządzać takimi jednostkami dla polskich i globalnych korporacji.

Data publikacji: 12.04.2018
Translate »