Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL zorganizowały 11 października w Bydgoszczy nowy projekt szkoleniowo-warsztatowy skierowany do firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu pt. „ABSL Flying Chapter”.

Warsztaty dla managerów przeprowadzili przedstawiciele firm ETTA Global Leadership Consulting oraz Randstad Polska. Wśród omawianych zagadnień znalazły się tematy rozwoju sektora business services w Polsce oraz mechanizmy skutecznej komunikacji w kontekście budowania dobrych relacji osobistych i biznesowych w środowisku różnych kultur.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Data publikacji: 11.10.2016
Translate »