Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 umieściła na stronie dotyczącej naboru wniosków w ramach poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące reguł tego konkursu. Warto się z nimi szczegółowo zapoznać, ponieważ zawierają one istotne wyjaśnienia, które często nie wynikają wprost z dokumentacji konkursowej.

 

Dokument dostępny jest pod tym adresem.

Data publikacji: 19.09.2016
Translate »