Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję, z trzech zaplanowanych, w ramach konkursu strategicznego TECHMATSTRATEG, którego celem jest wsparcie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami materiałowymi, a następnie wdrożenie ich efektów. Projekty, które przewidują opracowanie nowych lub udoskonalonych materiałów mogą liczyć łącznie na 200 mln zł dofinansowania.

 

W ramach pierwszej edycji 19 projektów uzyskało łącznie 156 mln zł dofinansowania. Dzięki czemu rozpoczęto prace m.in. nad światłowodami fotonicznymi, materiałami kompozytowymi, a także nad urządzeniem służącym do szybkiego wykrywania zagrożeń epidemiologicznych.

 

Według przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rośnie zaangażowanie w prace nad przedsięwzięciami pionierskimi, dającymi szansę na powstanie technologii i produktów, które będą skutecznie zdobywać również zagraniczne rynki. Jak zauważają specjaliści podstawą przyszłych sukcesów zawsze jest doskonała współpraca naukowców i przedsiębiorców, dlatego, również w konkursie TECHMATSTRATEG ten model jest promowany.

 

W konkursie wioski o dofinansowanie mogą składać konsorcja naukowe, liczące od 3 do 7 członków, przy czym niezbędny jest udział co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy.

 

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć jednego z pięciu obszarów problemowych:

  • Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  • Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  • Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

 

Wartość minimalna zgłaszanych projektów to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie – 30 mln zł. Nabór wniosków ruszy 9 kwietnia i potrwa do 8 czerwca b.r.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.

Data publikacji: 26.03.2018
Translate »