Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, tak w tym roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Od 8 maja do 7 lipca przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służące prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 

Na konkurs przeznaczono w sumie 900 milionów złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln PLN,  a maksymalna to 50 mln Euro.

 

Pełna dokumentacja konkursowa zamieszczona jest na stronie: https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-3/.

Data publikacji: 05.04.2017
Translate »