Od 1 czerwca do 30 grudnia będzie trwał nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekty składane w ramach tego konkursu mogą dotyczyć badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację tym razem mogą się ubiegać wyłącznie duże przedsiębiorstwa, które mogą liczyć na dofinansowanie od 25% do 65% kosztów kwalifikujących się do wsparcia – w zależności od zakresu merytorycznego projektu. Jest o co walczyć, bo alokacja w całym konkursie wynosi miliard złotych.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi wynosić 12 mln. złotych, natomiast maksymalna wartość dofinansowania to 15 mln euro, w przypadku, gdy ponad połowa kosztów projektu dotyczyć będzie prac rozwojowych lub 20 mln. euro, gdy większą część będą stanowiły koszty badań przemysłowych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln. euro.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112016/

Data publikacji: 12.05.2016
Translate »