W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszony został konkurs dla przedsiębiorstw z branży tekstylnej, którego celem jest wsparcie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe wpisujące się w zakres tematyczny konkursu.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 kwietnia do 15 czerwca br. W zależności od wielkości wnioskującego przedsiębiorstwa i rodzaju działań przewidzianych w projekcie, jego dofinansowanie może wynieść od 25% do 85% kosztów kwalifikowalnych, które muszą się mieścić w przedziale od 500 tysięcy do 20 milionów złotych.

 

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs112-2016innotextile/.

Data publikacji: 16.03.2016
Translate »