[well anim=”” boxbgcolor=””]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków aplikacyjnych w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs dotyczy projektów grantowych, czyli takich, w których wybrane podmioty otrzymają z funduszy europejskich środki finansowe, na wsparcie przedsiębiorców w następujących obszarach:

 

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  • bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
  • bony na patent.

 

Nabór wniosków potrwa do końca marca 2016, więc bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców zostanie uruchomione prawdopodobnie nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.mojregion.eu/index.php/zobacz-ogloszenia?mmid=8.

Data publikacji: 01.12.2015
Translate »