Jeszcze tylko do 7 lipca 2019 r. startujący eksporterzy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o wsparcie polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. To już ostatnia runda konkursu realizowanego w ramach projektu „Fundusz Eksportowy”. Wniosek można złożyć  m.in. w Punkcie Kontaktowym BARR przy ul. Unii Lubelskiej 4C.

 

Dofinansowane w 100% z UE usługi są dedykowane mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję tzw. startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz kryteria naboru znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Projekt „Fundusz Eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” jest realizowany przez  Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 17.06.2019
Translate »