Od 5 września 2017 do 28 lutego 2018 r. będzie trwał kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój – „Badania na rynek”. Konkurs ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie), prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 milionów złotych dla mikro i małych oraz 10 milionów złotych dla średnich przedsiębiorstw. Maksymalna wartość dofinansowania to 20 milionów złotych. Dotacja może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz cała dokumentacja aplikacyjna znajdują się na stronie: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny.

Data publikacji: 04.08.2017
Translate »