[well anim=”” boxbgcolor=””]

Do 30 marca można składać wnioski o dofinansowanie na rozwiązania promujące efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w dużych przedsiębiorstwach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

 

Kto i na co może dostać dofinansowanie

 

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub działającym na ich rzecz dostawcom usług energetycznych. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

 

Przewidziane formy wsparcia

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln złotych. Proponowane wsparcie finansowe obejmuje:

  • nieoprocentowaną pożyczkę (pomoc zwrotna) oraz
  • premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pożyczki, uzależniona od wielkości oszczędności energii finalnej uzyskanej w wyniku realizacji inwestycji.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych w formie pomocy zwrotnej na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 75%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

 

Bezpłatna pomoc doradców energetycznych

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oferuje zainteresowanym aplikowaniem o środki bezpłatną pomoc doradców energetycznych. Kontakty do doradców znajdują się na stronie: http://www.wfosigw.torun.pl/strona-266-kontakt_do_doradcow.html.

 

Więcej informacji o konkursie

Data publikacji: 14.02.2018
Translate »