UWAGA: nabór został wydłużony do 31.03.2022 r.

Trwa drugi nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach „Programu pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”. Projekt skierowany jest do wąskiej grupy odbiorców – jego celem jest wsparcie osób powyżej 29 roku życia, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

  • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu można uzyskać bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł (stawka jednostkowa) wraz z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy przez pierwsze 6 miesięcy w kwocie 1000 zł netto/miesiąc (łącznie 6000 zł netto) dla 27 uczestników projektu. Dostępna będzie również ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

Nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu potrwa do 28.02.2022 r.

Więcej informacji o programie i jego zasadach można uzyskać na stronie internetowej projektu.

Data publikacji: 04.03.2022
Translate »