Od 31 marca do 30 maja będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących umiędzynarodowienia działalności MŚP z naszego regionu. W ramach ogłoszonego pod koniec lutego br. konkursu z poddziałania 1.5.2 RPO WK-P o dotacje unijne będą mogły obiegać się sieci przedsiębiorstw, rozumiane jako minimum 5 mikro, małych lub średnich podmiotów gospodarczych, niepowiązanych ze sobą. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie z reprezentującym daną sieć (np. stowarzyszenie reprezentujące klaster).

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:

 

  1. Usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowania biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwa prawnego związanego z wejściem na rynek zagraniczny;
  2. Udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą;
  3. Wyszukiwania i doboru partnerów na rynku docelowym.

W zależności od wielkości przedsiębiorstw wchodzących w skład sieci oraz zakresu merytorycznego projektów, maksymalny poziom wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść od 50% do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, które w niniejszym konkursie muszą przekraczać 1.000.000 złotych.

 

Regulamin konkursu i pozostałe dotyczące go dokumenty można znaleźć TUTAJ.

Data publikacji: 14.03.2017
Translate »