Dwa konkursy, przeznaczone dla przedsiębiorstw akademickich, ogłosiła w ostatnim czasie Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. Oba w ramach poddziałania 1.3.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich”.

Pierwszy z naborów dotyczy wsparcia doradczego w zakresie pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na:

 

  • usługi doradcze w zakresie innowacji* i usługi wsparcia innowacji**,
  • usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym
  • nawiązywanie kontaktów i organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa odpryskowe, tj. spółki typu spin off oraz spin out (w tym również spółki kapitałowe w organizacji).

 

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 000,00 zł. Alokacja środków w konkursie to 8.852.200,00 zł.

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 05 do 16 września 2016 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=36

Drugi konkurs poświęcony jest wspieraniu prac badawczo-rozwojowych. W jego ramach będzie można uzyskać dotację na:

 

  • pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, dotyczących innowacji produktowej lub procesowej,
  • pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej – jedynie w powiązaniu z pierwszym typem projektu.

 

W tym konkursie uczestniczyć mogą zarówno przedsiębiorstwa odpryskowe, jak i konsorcja przedsiębiorstw odpryskowych oraz „zwykłych” przedsiębiorstw.

 

Do rozdysponowania przeznaczono 13.090.800,00 złotych. Intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego projektu. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na prace badawcze nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł. Natomiast wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na uzyskanie ochrony własności przemysłowej powinna wynosić pomiędzy 10.000,00 zł a 80.000,00 zł.

 

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 19. września do 28. października br., a rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2017 r.

 

Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=44

Data publikacji: 26.08.2016
Translate »