W ostatnim tygodniu lipca Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, na dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu  lub  rozwoju inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Pod tym pojęciem rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną  organizacyjnie  jednostkę  rozpoczynającą  lub  rozwijającą  działalność,  której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości. Minimalna wartość inwestycji musi wynieść 2 miliony złotych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny pułap to 50 milionów złotych. Intensywność wsparcia jest różna, w zależności od wielkości wnioskodawcy oraz zakresu rzeczowego projektu i oscyluje pomiędzy 25% a 55%.

 

Ogłoszenie w sprawie konkursu oraz pełna dokumentacja konkursowa zamieszczone są na stronie: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR+2014-2020/Dofinansowanie+dla+projektow+typu+centra+badawczo-rozwojowe+PO+IR.

Data publikacji: 31.07.2015
Translate »