Pod koniec lipca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał nowe umowy z pośrednikami finansowymi, dotyczące obsługi programu „Wsparcie w starcie”. Dzięki temu w naszym regionie ponownie pojawiła się możliwość skorzystania z preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności oraz na utworzenie miejsca pracy.

Aktualnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pożyczki te oferowane są przez dwa podmioty: Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz Grupę Doradczą ECDF.

 

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczona jest dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 

  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych,
  • zarejestrowanych bezrobotnych.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania pożyczek dostępne są na stronach:

 

PFP – http://www.pfp.com.pl/8xpjv_wsparcie_w_starcie.htm,

 

ECDF – http://ecdf.pl/podmiot/pozyczki.

Data publikacji: 22.08.2017
Translate »