W dniu 9 listopada br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się uroczyste podpisanie umów partnerskich w ramach Projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”. W imieniu Miasta Bydgoszcz, umowę partnerską podpisała Edyta Wiwatowska – Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Do realizacji projektu przystąpiły także Miasto Toruń, Miasto Grudziądz, Miasto Włocławek oraz Miasto Inowrocław, które wspólnie realizować będą zadania prowadzące do m.in. zwiększenia rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym. W ramach projektu planuje się realizację działań promocyjnych i wydarzeń, na które składać się będzie m.in. przeprowadzenie kampanii billboardowej i ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, emisja filmu promocyjnego w telewizji oraz publikacja reklamy w mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Działania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz Miasta Bydgoszcz, skierowane będą m.in. na promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych Partnerów i Lidera projektu – Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Realizacja projektu dofinansowana zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Data publikacji: 10.11.2016
Translate »