Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Ogłoszony program jest kontynuacją działań ministerstwa wspierających polskie uczelnie w zadaniach związanych ze współpracą z przedsiębiorstwami, przygotowaniem projektów komercjalizacji, zarządzaniem działalnością technologiczną oraz tzw. pracami/grantami przedwdrożeniowymi.

 

Celem kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych, a także prac rozwojowych na polskich uczelniach, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

W poprzedniej edycji programu Inkubator Innowacyjności+ w konsorcjum wspólnie występowały Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (lider konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wspólny start dwóch kujawsko-pomorskich uczelni w programie oraz związane z tym działania pozwoliły na intensyfikację współpracy międzyuczelnianej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej kujawsko-pomorskich jednostek naukowych w procesie wdrażania innowacji. Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł na dwa lata. W ramach projektu finansowane były np. opłaty za zgłaszane nowe patenty na obu uczelniach, realizacja specjalistycznych analiz rynku w celu weryfikacji wartości wdrożeniowej patentów zgłaszanych przez pracowników naukowych, a także wyjazdy na targi, gdzie naukowcy obu uczelni mogli zaprezentować swoje innowacyjne pomysły.

 

Obie uczelnie postanowiły wystartować w konsorcjum również w programie „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Dla każdego utworzonego w ramach programu konsorcjum ministerstwo planuje przyznać maksymalnie 1,1 mln zł na rok.

 

Dowiedz się więcej o szczegółach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0.

Data publikacji: 31.01.2019
Translate »