4 października 2016 r. w Centrum Pracy i Przedsiębiorczości przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie na temat ekspansji na rynek egipski. Było to wydarzenie z cyklu: „Wtorki z eksportem”. Uczestnikami spotkania byli przedsiębiorcy z regionu Kujaw i Pomorza.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z możliwościami wkraczania na konkretny rynek zagraniczny, jak również z informacjami o podmiotach wspierających przedsiębiorców w internacjonalizacji ich działalności. Zaproszeni eksperci scharakteryzowali rynek egipski oraz poruszyli kwestie polsko-egipskiej współpracy gospodarczej. Prelegenci przedstawili korzyści dla polskich przedsiębiorców jakie wiążą się z ekspansją produktów i usług oraz poruszą prawno-finansowe uwarunkowania wejścia na rynek egipski.

W roli ekspertów wystąpili: Filip Suś, Prezes Afrykańsko Polskiej Izby Handlowej „PROAFRICA” oraz Thomas Amari, dyrektor kancelarii Gras Savoy. Filip Suś z „PROAFRICA” przestawił charakterystykę Afryki i możliwości współpracy zagranicznej, a także sposobach budowania relacji pomiędzy poszczególnymi krajami Afryki, a Polską. Prezes „PROAFRICA” scharakteryzował w szczególności rynek egipski, w tym również przedstawił informacje dotyczące wymiany handlowej, specyfiki egipskich branż,  produktów i usług oraz uwarunkowań kulturowych. Z kolei Thomas Amari skupił się na uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej na kontynencie afrykańskim.

Organizatorami spotkania byli Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców oraz Afrykańsko Polska Izba Handlowa – „PROAFRICA”.

Data publikacji: 05.10.2016
Translate »