W imieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy zapraszamy lokalne przedsiębiorstwa  działające na obszarze osiedli: Bocianowo, Śródmieście Stare Miasto, Fordon, Wilczak, Okole na spotkanie dotyczące przygotowania planu rozwoju lokalnego w perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020, które odbędzie się w dniu 12.08.2015 (środa) o godz. 15.30 w sali nr 5 Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1.

 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Podstawowe założenia:

 

a) społeczność lokalna przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), w której określa m.in. cele oraz zasady działania, w tym kryteria wyboru projektów służących osiągnięciu tych celów,

 

b) LSR realizowana jest przez Lokalną Grupę Działania (LGD) – partnerstwo złożone z przedstawicieli trzech sektorów (NGO i przedsiębiorstwa, JST, mieszkańcy) w formie stowarzyszenia specjalnego.

 

Cel realizacji:

 

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Data publikacji: 05.08.2015
Translate »