Jeśli zakładasz firmę i chcesz zgłosić siebie lub członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS, teraz możesz zrobić to za pośrednictwem CEIDG. Od 20 maja 2017 roku udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA (zobacz instrukcję wypełniania) i ZUS ZZA (zobacz instrukcję wypełniania) oraz:

 

Uwaga! Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, nadal musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

 

Do tej pory ZUS, po rejestracji działalności „automatycznie” przygotowywał zgłoszenia przedsiębiorcy, ale tylko jako płatnika składek (zobacz więcej). Oznacza to, że nie musisz wypełniać ani wysyłać do ZUS dokumentów, które dotyczą Ciebie jako płatnika składek, czyli:

 

  • ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika,
  • ZUS ZIPA – zmiana danych identyfikacyjnych,
  • ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych,
  • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika.

Jak złożyć wnioski do ZUS przez CEIDG

Jeśli chcesz zgłosić się do ubezpieczeń ZUS za pośrednictwem CEIDG masz kilka możliwości złożenia odpowiednich formularzy.

 

Metoda online

 

Najwygodniejsza będzie dla Ciebie elektroniczna forma wypełnienia i wysłania formularzy ZUS. Elektroniczne formularze będziesz mógł wypełnić w CEIDG (po zaznaczeniu opcji, że chcesz wysłać dany formularz ZUS) wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu. Co ważne, nie będziesz musiał dwukrotnie wpisywać tych samych danych – dane w formularzach ZUS zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie informacji, które wprowadziłeś w CEIDG.

 

Wypełniony dokument będziesz mógł podpisać bankowością elektroniczną, profilem zaufanym albo podpisem elektronicznym i wysłać do urzędu (zobacz więcej na temat podpisywania dokumentów online).

Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego, możesz wypełnić wniosek w CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ZUS online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

 

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu gminy. Urzędnik odnajdzie Twój wniosek w CEIDG wraz z załącznikami ZUS po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Adres i dane najbliższego urzędu gminy lub miasta znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

 

Przygotuj wniosek o założenie firmy i załączniki przez telefon

 

Jeśli chcesz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem CEIDG, wniosek możesz przygotować również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i przedłoży Ci do podpisu. Dowiedz się więcej na temat telefonicznej pomocy przy sprawach związanych z rejestracja dzialalności.

 

Metoda tradycyjna

 

Zgłoszenia do ZUS możesz także złożyć w urzędzie gminy/miasta/dzielnicy – tym samym, w którym składasz wniosek np. o rejestrację działalności. W tym przypadku formularze ZUS dołączasz do wniosku CEIDG. Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

 

Ważne! Jeśli chcesz dołączać zgłoszenia ZUS pamiętaj, aby we wniosku CEIDG wypełnić pole 12, w którym zaznaczasz m.in. załączniki ZUS.

 

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

 

Ważne! Wniosek o wpis do CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ZUS może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.

 

Wypełniony wniosek CEIDG wraz z formularzami ZUS możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Po rejestracji w ZUS

 

Po dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczeń, niezbędne będzie złożenie deklaracji ZUS DRA i regularne opłacanie składek. Kliknij przycisk i zobacz więcej informacji na ten temat.

 

Źródło: www.biznes.gov.pl

Data publikacji: 29.06.2017
Translate »