Zgodnie z harmonogramem, z dniem 30 września zakończyła się realizacja projektu „Zawodowy rozbieg. Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”. Celem tego projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz lepsze dostosowanie umiejętności praktycznych i wiedzy zawodowej uczniów do wymagań i oczekiwań pracodawców. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem. Osiągnięto nie tylko założony cel, ale także wyższe niż początkowo zakładano wartości wskaźników realizacji projektu.

Dzięki owocnej współpracy Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z pięcioma bydgoskimi placówkami edukacyjnymi, miesięczne staże i praktyki odbyło 172 uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. W projekt masowo zaangażowały się również firmy z regionu, zarówno rodzinne mikroprzedsiębiorstwa, jak i duże międzynarodowe koncerny zlokalizowane w Bydgoszczy. W sumie aż 26 przedsiębiorstw przyjęło pod swoje skrzydła uczniów w ramach projektu.

Dzięki udziałowi w letnich stażach i praktykach młodzi ludzie mieli okazję wzbogacić swoje wykształcenie o praktyczną wiedzę z obszaru ich zawodowych zainteresowań, a także poznać bezpośrednio kulturę biznesową firm, w których przebywali i przekonać się, jak naprawdę wygląda codzienna praca w branży, którą wybrali, jako swoją zawodową przyszłość. Tego typu doświadczenie z pewnością wzmocni ich pozycję na rynku pracy.

Data publikacji: 07.11.2016
Translate »