Począwszy od 27 czerwca 2016 r. pierwsza setka uczniów rozpoczęła udział w stażach i praktykach zawodowych w ramach projektu „Zawodowy rozbieg”. Staże i praktyki odbywają się w oparciu o programy opracowane przez nauczycieli, we współpracy z dyrekcjami szkół i pracodawcami. Uczniowie podczas projektu otrzymają również odzież roboczą, materiały zużywalne oraz refundację kosztów dojazdu.

W okresie wakacyjnym stażyści i praktykanci z siedmiu bydgoskich szkół zawodowych doskonalić będą swoje umiejętności oraz zdobędą doświadczenie zawodowe w dwudziestu sześciu branżach: m.in. informatycznej, teleinformatycznej, elektronicznej, budowlanej, geodezyjnej, drogowej, hotelarskiej i gastronomicznej. Profesjonalnego wsparcia udzielają uczniom opiekunowie tj. oddelegowani pracownicy i właściciele poszczególnych firm.

W sumie w okresie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016r. w projekcie zrealizowanych zostanie ok. 170 staży i praktyk zawodowych.

Data publikacji: 27.06.2016
Translate »