Zachęcamy lokalnych pracodawców, poszukujących pracowników i mających możliwość zatrudnienia uchodźców z Ukrainy do zgłoszenia się do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, który zbiera aktualne oferty pracy i zamieszcza je w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Jeśli pracodawca wyrazi chęć zatrudnienia osób z Ukrainy, zgłoszona oferta zostanie przetłumaczona na język ukraiński i umieszczona w bazie, która jest udostępniana poprzez wszystkie urzędy pracy w kraju, również w wersji na aplikacje mobilne.

Szczegółowych informacji udzielają wyznaczeni doradcy klienta do koordynacji i współpracy z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem obywateli Ukrainy:

Przejdź na stronę Centralnej Bazy Ofert Pracy dla uchodźców z Ukrainy. W celu wyświetlenia ofert pracy dla obywateli Ukrainy należy wybrać język ukraiński w nagłówku strony.

Data publikacji: 04.03.2022
Translate »