KOMUNIKAT

Informujemy, że zmienia się treść § 4 ust. 1 Regulaminu nr BARR/N23 z dnia 24 maja 2022 roku dotyczącego naboru na wielobranżową misję gospodarczą do Las Vegas (USA) w związku z udziałem w wydarzeniu AAPEX oraz Działu II MISJA GOSPODARCZA ust. 1 Wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, nadając im następujące brzmienie:

 • Łączny szacowany koszt udziału MŚP (tj. 2 Uczestników) w Misji (w tym Wkład własny MŚP) wynosi: 45 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
 • Wnioskuję o dofinansowanie udziału w wielobranżowej misji gospodarczej do Las Vegas (USA) połączonej z udziałem w dniach 1-3 listopada 2022 roku w wydarzeniu AAPEX w formie pomocy de minimis w kwocie: 38 250,00 zł, jednocześnie zobowiązując się do wniesienia Wkładu własnego opiewającego na co najmniej 15% całości kosztów netto udziału Uczestników w Misji, powiększonego o należny podatek VAT oraz VAT od wysokości dofinansowania.

Pobierz pełen komunikat (162 KB)

1_Wniosek o dofinansowanie udziału w Misji_AAPEX_aktualizacja 14 06 2022 (92 KB)

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków do dnia 22 czerwca 2022 roku do godz. 15:00.

Zdobądź dofinansowanie dla swojej firmy na udział w wydarzeniu Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) w dniach 1-3 listopada 2022 r. Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej do Las Vegas.

Automotive Aftermarket Products Expo

Automotive Aftermarket Products Expo to wiodące, międzynarodowe targi branży motoryzacyjnej, które odbywają się co roku w Las Vegas.

AAPEX to doskonała platforma do nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych. Wystawcy przyporządkowani są poszczególnym kategoriom:

 • samochodowe systemy oświetleniowe,
 • moderatory dźwięku,
 • systemy chłodzenia,
 • obwody tarcia,
 • systemy hamulcowe,
 • części do silników i skrzyni biegów,
 • systemy zębate,
 • narzędzia ręczne.

Co zapewniamy

 • udział 2-osobowej delegacji z każdej zgłoszonej firmy,
 • bilety lotnicze w obie strony,
 • hotel ze śniadaniami i transferem za granicą,
 • ubezpieczenie,
 • bilety wstępu na AAPEX w dniach 1-3 listopada 2022 r.,
 • stały dyżur telefoniczny (helpdesk) w terminie wyjazdu.

Zasady udziału

Udział przedsiębiorców w misji będzie dofinansowany maksymalnie w 85%, a pomoc udzielana w ramach projektu przyznawana będzie w formie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi.

Szacowany koszt wyjazdu dla przedsiębiorcy (udział 2-osobowej delegacji) wynosi 6 750,00 zł netto (+ VAT + VAT od dofinansowania).

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

Aby wziąć udział w misji należy zapoznać się z Regulaminem i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie udziału w Misji,
 • strategię internacjonalizacji (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
 • oświadczenia dot. uczestnictwa.

Kontakt

tel. 52 585 88 80, e-mail: projekty@barr.pl

Załączniki

Misja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” realizowanego przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

unijne logotypy
Data publikacji: 24.05.2022
Translate »