Nabór trwa do 30 czerwca

Konkurs Fabryka Przyszłości ukierunkowany jest na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.  Inicjatywa promuje wdrażanie rozwiązań przemysłu przyszłości przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacji przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje mają szansę dzielić się swoim doświadczeniem w obszarze transformacji cyfrowej oraz realizacją projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Firmy zgłaszające swój udział w konkursie mogą otrzymać Tytuł Fabryki Przyszłości lub wyróżnienie
w następujących kategoriach:

  • Zaawansowane technologie produkcyjne;
  • Fabryka cyfrowa;
  • Fabryka ekologiczna;
  • Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta;
  • Organizacja skupiona na człowieku;
  • Inteligenta produkcja;
  • Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

“Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie firmy niezależnie od ich wielkości, warunkiem jest prowadzenie działalności produkcyjnej na terenie Polski. Dotychczasowe edycje pokazują, że szeroko pojęte innowacje można wdrażać w każdym sektorze i branży. Kluczowe jest silne ukierunkowanie na wspieranie zespołów i podejmowanie odważnych decyzji w zakresie wdrażania nowych projektów zapewniających stały rozwój. Siedem Kategorii Konkursowych to siedem obszarów, które wskazują kierunki transformacji niezbędne dla utrzymania i zwiększania przewag konkurencyjnych oraz budowania silnych organizacji przyszłości”dr Anna Pająk, Pełnomocnik Zarządu ds. Konkursu Fabryka Przyszłości.

Jak się zgłosić? 

Zgłoszenia można przesyłać w siedmiu Kategoriach Konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA). Wnioski Aplikacyjne składane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 30 czerwca 2023 roku.

Regulamin, wzór wniosku aplikacyjnego oraz szczegółowy opis kategorii konkursowych jest dostępny na stronie konkursu.

Edycja 2022

W drugiej edycji konkursu tytuły Fabryk Przyszłości otrzymały takie firmy jak: DELL Technologies, Gillette Poland International, Procter and Gamble Operations Polska zakład w Aleksandrowie Łódzkim i w Warszawie oraz Rockwell Automation w Katowicach. Rada Programowa przyznała także wyróżnienia w pięciu  kategoriach konkursowych firmom: MALOW, AM3D, Polipack, FLEX, Werner Kenel oraz Amplus.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Data publikacji: 29.05.2023
Translate »