Zapraszamy na bezpłatne seminarium „Zjednoczone Emiraty Arabskie – rynek otwierający się na polski eksport. Szanse, możliwości, zagrożenia” , które odbędzie się 29 czerwca 2021 r., w trybie stacjonarnym w Copernicus Toruń Hotel.

 

TERMIN – 29 czerwca 2021 r., w godz. 9.00-15.00

MIEJSCE – Toruń, Copernicus Toruń Hotel, przy ul. Bulwar Filadelfijski 11 (sala Terra)

 

CEL SEMINARIUM

Zgodnie z założeniami realizowanej przez polski rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze ekspansji zagranicznej, ZEA zostały wytypowane jako jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków dla rozwoju polskiego eksportu.

Obecnie trwają przygotowania do udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai, w której uczestniczyć będzie także Województwo Kujawsko-Pomorskie z reprezentacją lokalnych przedsiębiorców. Wydarzenie stanowi szansę na wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszego kraju i regionu na arenie międzynarodowej, okazję do prezentacji i promocji polskiej oferty kulturalnej, turystycznej i przede wszystkim gospodarczej.

Celem seminarium jest zatem popularyzacja wiedzy wśród kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw (eksporterów obecnych i przyszłych) na temat ZEA jako rynku o dużym potencjale oraz wiążących się z nim możliwościach.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Seminarium stanowi okazję do pozyskania informacji m.in. o:

  • wymiarze kulturowymkontaktów biznesowych w ZEA,
  • warunkach dostępu do rynku ZEA i perspektywach rozwojuna nim polskiego eksportu,
  • dostępnych (na poziomie krajowym i regionalnym) wybranych instrumentach promocji i wsparcia eksportuw szczególności w kontekście udziału Polski i Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wystawie Światowej Expo Dubai 2020,
  • możliwościach, zasadach, szansach i zagrożeniach dla prowadzenia w ZEA działalności przez polskie przedsiębiorstwa (w tym przez dostawców i poddostawców z szeroko rozumianej branży beauty, health and wellness),
  • kwestiach podatkowo-prawnych,
  • zagadnieniachcelno-skarbowych(eksport do ZEA – sytuacja w regionie, zasady dokonywania eksportu, procedury celne wywozowe, numer EORI, zgłoszenie eksportowe i załączone dokumenty, świadectwa pochodzenia),
  • wybranych sposobach minimalizacji ryzyka i zabezpieczaniu transakcji handlowych polskich firm w ZEA.

 

PROGRAM WYDARZENIA

Pobierz agendę seminarium (0,96 MB)

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU

Rejestracja uczestników jest możliwa wyłącznie poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza. Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne zgłaszanie uczestnictwa jest możliwe do 25 czerwca 2021 r. Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zainteresowania udziałem w ww. seminarium, które wykraczać będzie poza liczbę dostępnych miejsc, organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo, do ograniczenia liczby rejestrujących się uczestników do jednego przedstawiciela z każdego przedsiębiorstwa/instytucji.

 

ORGANIZATOR

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Biuro Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu; Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)

WYDARZENIE MERYTORYCZNIE WSPIERAJĄ: Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii; Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAIH); Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu/Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy; Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE); Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; PWC

Data publikacji: 18.06.2021
Translate »